Przedszkole „Promyk”

Kadra

Rok szkolny 2016/2017

promyk_new_web-dev_img_separator_sunny_

Kadrę naszego prywatnego przedszkola tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Każda z nauczycielek ukończyła studia o kierunku przedszkolnym. W celu podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych uczestniczą w kursach pedagogicznych, wzbogacając wiedzę o dodatkowe kierunki studiów podyplomowych.

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola ,,Promyk” to zespół przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki edukacyjne. Celem podstawowym naszych wychowawców jest przygotowanie dziecka do nauki szkolnej i wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego predyspozycjami i możliwościami rozwojowymi.

W procesie dydaktyczno- wychowawczym nasi nauczyciele wskazują dzieciom drogę ku samodzielności starając się wyposażyć dzieci w zespół cech społeczno- emocjonalnych potrzebnych do efektywnej współpracy i współdziałania w grupie i społeczeństwie.

Nadrzędną wartością dla naszej kadry jest zdrowie i życie każdego dziecka. Dokładamy wszelkich starań, aby budować atmosferę przyjazną i bezpieczną w naszej placówce.

Dużo miejsca w procesie dydaktycznym poświęcamy na uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Swoją pasją i doświadczeniem sprawiają, że dzieci z chęcią przychodzą do naszego przedszkola. Ich uśmiechnięte, rozpromienione buźki są tego dowodem. Istotnym elementem funkcjonowania przedszkola „Promyk” jest rzetelna informacja przekazywana od wychowawców dla rodziców o ich pociechach.


Anna  – dyrektor przedszkola, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, właścicielka przedszkola. Pani Anna Kleniewska stworzyła statut przedszkola i jako organ prowadzący zarządza całością przedszkola

Julita  – wychowawca, z-ca dyrektora, nauczyciel posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kreatywnie rozwija inicjatywy pani dyrektor. W pracy z dziećmi jest pełna ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój indywidualnych zdolności każdego dziecka.

Marlena  – nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel wspierający w grupach 4- i 5-latków, absolwentka Instytutu Neofilologii, Filologii Angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, bardzo pomysłowa w prowadzeniu zajęć, ma świetny kontakt ze wszystkimi dziećmi – nawet najmłodszymi – uczy codziennie angielskiego w grupie II-V.

Agnieszka– wychowawca grupy żłobkowej. W pracy cechują ja dokładność i rzetelność. Z ogromną starannością również podejmuje czynności pielęgnacyjne i obsługowe w stosunku do swoich podopiecznych.  Jest lubiana przez dzieci o czym świadczyć mogą udane adaptacje dzieci.

Jolanta  – asystentka wychowawcy żłobkowej grupy- pielęgniarka położna.  Od 2 lat doskonale sobie radzi z najmłodszymi pociechami, szybko włączyła do swoich działań repertuar wychowawcy, który powtarza popołudniami. Posiada też coraz więcej pomysłów z pedagogiki zabawy i stymulacji psychoruchowej.

Małgorzata- wychowawca. Z niezwykłą troską i przywiązaniem zajmuję się swoimi podopiecznymi. Potrafi szybko pozyskać zaufanie dzieci. W pracy wykazuje duże zaangażowanie.

Ela– nauczyciel wspierający. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoim spokojem i cierpliwością zjednuje sobie wszystkich podopiecznych.

Ewa – personel pomocniczy. Pani Ewa dba o ład i estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych. Chętnie udziela też pomocy dzieciom w ich codziennych obowiązkach i czynnościach samoobsługowych.

Magdalena – logopeda. Pani Magda  prowadzi  w naszym przedszkolu logopedyczną terapię grupową (I-V gr.) raz w tygodniu  oraz indywidualne zajęcia logopedyczne.

s. Kinga – Siostra katechetka. Należy do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia z katechezy dla 4, 5 i 6-latków.

Katarzyna – instruktor zajęć muzycznych Yamaha. Zajęcia z panią Kasią to coś więcej niż tylko muzyka. Dzięki edukacji muzycznej przedszkolaki poznają instrumenty perkusyjne i klawiszowe, mają możliwość tworzyć własną orkiestrę, potrafią zaśpiewać w chórze, a także doskonale ćwiczą swój słuch.

Mariusz – instruktor piłki nożnej, gimnastyki korekcyjnej i basenu. Na zajęcia z panem Mariuszem dzieci nie trzeba długo namawiać. Przedszkolaki uwielbiają spędzać aktywnie czas z tym instruktorem.

A w razie pytań…

promyk_new_web-dev_img_separator_white_

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.