KADRA

Marta, Sylwia, Paulina, Justyna, Marta – zespół o szerokich kwalifikacjach zawodowych.

Mamy w kadrze żłobka także psychologa, logopedę fizjoterapeutę. Panie wykazują duże zaangażowanie w proces wychowawczy i wspierają wszechstronny rozwój dzieci.