19 września Dzień dzikiej fauny i flory

Dzień Dzikiej Flory i Fauny to okazja, by poznać zwierzęta
i rośliny, których jest już bardzo mało w Polsce. Dowiemy się, dlaczego tak jest i jak my możemy zadbać o ich naturalne środowisko. Poznamy tryb życia m.in. takich zwierząt jak: orła bielika, niedźwiedzia brunatnego, żubra, zająca bielaka, żbika czy rysia.