ko01 - Korektywa w Przedszkolu

Korektywa w Przedszkolu

Gimnastyka korekcyjna ma na celu realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej troski o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność.