Dlaczego warto posyłać dzieci do przedszkola niepublicznego?

Podejmujesz najważniejszą decyzję w sprawie sposobu wykształcenia twojego dziecka
Chociaż dzieci są wychowywane przez całe życie, w dzisiejszych czasach wychowanie nie może obyć się bez pewnej dozy wykształcenia, szczególnie w okresie dojrzewania dziecka. Ważne są wartości które chcesz zaszczepić swojemu dziecku. Nasze przedszkole opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.
Misja i wartości przedszkola oraz żłobka
Jesteśmy przedszkolem i żłobkiem chrześcijańskim, katolickim, w którym kierujemy się zasadą wspomagania i ukierunkowania rozwoju każdego dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami:
dbamy o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym;
pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu otaczającego świata;
rozbudzamy wiarę dziecka we własne możliwości, skuteczność;
pomagamy w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami;
wspomagamy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
rozwijamy kreatywność, postawy twórcze, predyspozycje i zdolności;
umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkola: uroczystości, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjno – integracyjne dla dzieci i rodziców;
rozwijamy zainteresowania własnym środowiskiem, jego zwyczajami i tradycjami;
uwrażliwiamy na problemy i potrzeby innych;
umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
budzimy w dzieciach poczucie przynależność do środowiska, regionu, kraju, w którym żyją.
uwrażliwiamy dzieci na ludzi wokół i ich otoczenie
Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły a w szczególności:
– celów i zadań statutowych
– programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki
– programów nauczania
Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych przedszkola przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce papieża Jana Pawła II.
Dlaczego dzieci lubią nasze przedszkole ?
…bo w naszym przedszkolu nigdy nie jest nudno
…bo wiemy najlepiej co wywołuje uśmiech na buzi Dziecka czy błysk zainteresowania w oku
…bo codziennie wymyślamy nowe zabawy, które tłumaczą otaczający Dziecko świat, uczą nowych rzeczy, pomagają rozwijać zainteresowania, wspierają w zdobywaniu nowych umiejętności
…bo nasze przedszkole to prawdziwy PRZYJACIEL Dziecka
…bo nasi wychowawcy kochają Dzieci
W nazwie przedszkola znajduje się przymiotnik KATOLICKIE i…
… i ludziom się zdaje, że jeśli to przedszkole katolickie, to znaczy, że nie wiadomo co my z tymi dziećmi robimy. Że muszą odmawiać różaniec, że wciąż się modlimy. Nie oszukujmy się: katolików, ludzi wierzących, jest bardzo dużo, ale wiele osób ma obawę przed oddaniem dziecka do przedszkola katolickiego. Ja nie wiem dlaczego. Może jakieś złe doświadczenia? A właśnie w katolickim przedszkolu dziecko będzie nauczone wartości chrześcijańskich, które w dzisiejszym świecie zaczynają się zacierać, wszystko zaczyna się robić takie mdłe, niewyraźne. Wartości chrześcijańskie to przecież Bóg, Ojczyzna, patriotyzm, historia, rodzina. Rodzina… Do nas zapisane są nie tylko dzieci, do nas “zapisane są” również całe rodziny, które tym przedszkolem żyją. Rodzice zapisując dzieci do nas, muszą wiedzieć, że kierujemy się takimi, a nie innymi wartościami i wychowujemy dzieci w duchu wiary. Nie oceniamy ludzi: wierzący-niewierzący, gdyż wydaje nam się , że każdy ma swoją drogę dojścia do Boga. Drzwi do Niego nie należy zamykać! Nie jest tak, że jak nie chodzisz do kościoła, to jesteś zła czy zły. Właśnie takich ludzi powinniśmy do siebie przygarniać. Dla nas każdy człowiek jest ważny.
Dlaczego przedszkola katolickie cieszą się tak dużym uznaniem? W opinii rodziców ich największym atutem jest wysoki poziom nauczania, choć najczęściej zajęcia prowadzi tak, jak w innych przedszkolach kadra świecka. Kolejnym argumentem jest łączenie nauki z wychowaniem duchowym i uwrażliwienie na takie wartości, jak sumienność, pracowitość, życzliwość, przyjaźń, prawda, miłość czy wierność.
Przedszkole katolickie nie jest miejscem, w którym dzieci wyłącznie się modlą, przestrzegają dyscypliny, a wszędzie panuje atmosfera ciszy i skupienia. Wprost przeciwnie: kształtowanie chrześcijańskiej postawy u najmłodszych rozpoczynamy od uwrażliwiania ich na drugiego człowieka, szanowania indywidualności, odrębności i inności.
Każda placówka edukacyjna ma określoną specyfikę. W naszym przedszkolu promujemy chrześcijański system wartości. Dużą wagę poświęcamy budowaniu atmosfery życzliwości i otwartości. Staramy się zapewnić wszechstronny rozwój naszym wychowankom, dążymy do tego, by czuli się kochani, akceptowani i szczęśliwi. Współpracujemy z rodzicami, wspierając ich oddziaływania wychowawcze. Myślę, że zaletą placówek katolickich jest uwrażliwienie na drugiego człowieka, brak anonimowości i wzajemna pomoc na wielu płaszczyznach. Przedszkola katolickie nie są lepsze od innych, są po prostu inne i ta inność€ jest znacząca dla rodziców, którzy posyłają do takich instytucji swoje dzieci.
Jak kształtuje się chrześcijańską postawę u najmłodszych?
Przedszkole katolickie nie jest miejscem, w którym dzieci wyłącznie się modlą, przestrzegają dyscypliny, a wszędzie panuje atmosfera ciszy i skupienia. Wprost przeciwnie: kształtowanie chrześcijańskiej postawy u najmłodszych rozpoczynamy od uwrażliwiania ich na drugiego człowieka, szanowania indywidualności, odrębności i inności. Rozmawiamy z dziećmi o wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich. Wspólnie przeżywamy i celebrujemy uroczystości o charakterze religijnym. Dzieci odkrywają Boga poprzez modlitwę, bycie z drugim człowiekiem, wzajemną pomoc, troskę o innych. Ich wiara jest wolna od udawania, pełna ufności i bezpośredniości.
W jaki sposób, poza uczestnictwem w Święcie Rodziny, rodzice mogą brać udział w życiu przedszkola?
Rodzice są partnerami przedszkola w procesie wychowania i kształcenia: od ich współpracy z nauczycielami zależy dobro dziecka. Dlatego też systematycznie prowadzimy z nimi rozmowy, organizujemy indywidualne konsultacje. Zapraszamy rodziców na przedstawienia i zajęcia otwarte. Każdy rodzic może deklarować chęć współpracy z przedszkolem indywidualnie dzieląc się swoimi zdolnościami, talentami i czasem. Tym samym przedszkole staje się drugim domem nie tylko dla dzieci, lecz także dla ich rodziców.
Przedszkolakom wpajane są także wartości patriotyczne. Jak budzi się świadomość narodową u tak małych dzieci?
Kształtowaniu świadomości obywatelskiej i patriotycznej sprzyja zdobywanie przez dzieci doświadczeń związanych z poznawaniem historii swojej rodziny, miejscowości oraz kraju. Wzmacniamy u nich takie postawy, które z czasem przerodzą się w poczucie przynależności narodowej. Przedszkolaki poznają polskie legendy, tradycje, obyczaje i piękno rodzimego krajobrazu.
Grono Pedagogiczne Niepublicznego Przedszkola ,,Promyk”