Skip to content

Jak powinna wyglądać diagnoza gotowości szkolnej?

Spis treści

Gotowość szkolna to proces, który pomaga rodzicom i wychowawcom określić, czy dziecko jest gotowe do szkoły poprzez ocenę jego zdolności poznawczych i poziomu dojrzałości emocjonalnej. Informacje te mogą pomóc rodzicom w podjęciu decyzji, czy ich dziecko jest gotowe do przedszkola lub innych programów, które wymagają od dzieci posiadania określonych umiejętności przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Postępy każdego dziecka powinny być odnotowane w specjalnym dokumencie zwanym „protokołem odbioru”. Dokument ten zawiera informacje o rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka oraz jego możliwościach poznawczych. Wyniki tych badań przenoszone są do karty osobowej dziecka wraz z innymi ważnymi dokumentami, takimi jak zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym i karty szczepień.

Ostateczny termin, kiedy przekazywana jest rodzicom informacja o gotowości szkolnej to 30 kwietnia. Jeśli ten termin minął, rodzice muszą zgłosić się bezpośrednio do swojej placówki lub przedszkola z wnioskiem o przyjęcie.

Diagnoza gotowości szkolnej kończy się przekazaniem takiej informacji rodzicom dziecka. Ci z kolei mogą zrobić z nią to, na co mają ochotę. Rodzice nie mają obowiązku przekazania jej szkole podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać, ale jest to wskazane.

Rodzic musi wypełnić diagnozę gotowości szkolnej dla każdego dziecka, które uczęszcza do szkoły podstawowej. Oznacza to, że jeśli rodzic ma dwoje dzieci, musi wypełnić dwie diagnozy. Diagnozę gotowości szkolnej przeprowadzają lekarze w gabinetach prywatnych, publicznych ośrodkach zdrowia i szpitalach.

Rodzice powinni upewnić się, że ich dzieci przeszły wszystkie aspekty tego badania przed wysłaniem ich do szkoły podstawowej. Dokumenty wygenerowane podczas tego procesu są częścią akt osobowych każdego ucznia i będą przechowywane przez placówkę do momentu ukończenia szkoły średniej lub opuszczenia jej systemu.

Diagnoza gotowości szkolnej może przybierać różne formy. Często wydawcy udostępniają gotowe arkusze i arkusze diagnostyczne ułatwiające diagnozę. Na swój sposób placówka ta wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, aby krytycznie ocenić taką tabelę diagnostyczną. Czy możemy przygotować własne formularze diagnozy gotowości szkolnej? Oczywiście, że tak.

Arkusz taki powinien zawierać zadania związane z każdym punktem programu przedszkolnego. Wystarczy go otworzyć i zastanowić się, jak chcemy sprawdzić te punkty. Samą diagnozę można śmiało postawić w stałym programie nauczania dziecka. W rzeczywistości jest to zdecydowanie fajniejsze niż badanie przedszkolaków.

Dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń możemy ocenić obszary związane z rozwojem fizycznym oraz dodatkowo motoryką małą podczas zadań wykonywanych w kartach pracy dla dzieci. Pomoże nam również zaobserwować samodzielność dziecka w sytuacjach związanych z higieną czy utrzymaniem prawidłowej postawy ciała.

Ten obszar najlepiej ocenić obserwując dziecko podczas codziennych czynności. Na przykład podczas niektórych działań artystycznych można prowadzić gry terapeutyczne z elementami dramatycznymi. Inną formą jest ocena funkcjonowania społecznego dziecka w zabawie swobodnej, w zajęciach w dużych grupach oraz w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt, gdzie jedno dziecko nie przestrzega reguł grupy. To najbardziej ożywiony obszar podstawy programowej.

Zawiera umiejętności i informacje, które można potocznie określić jako wiedzę ogólną. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia informacji, takich jak adres, zawód rodzica lub stolica kraju, jest skorzystanie z quizu. Kompetencje matematyczne związane z gotowością do nauki, związane z komunikacją w języku obcym – w wystarczającej liczbie lekcji dywanowych. Pouczająca była również analiza twórczości dziecka (karty pracy, prace plastyczne i kosmiczne).

3 komentarze

 1. Janina
  4 sierpnia 2022 @ 15:05

  Jestem pod wrażeniem, że są te informacje o gotowości szkolnej, tak że, już wiem kiedy dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły.

  Myślę, że to wspaniałe, że jesteśmy w stanie dowiedzieć się więcej o tym, czego dzieci będą potrzebować, aby być gotowym do szkoły i jak mogą się uczyć, gdy są w domu.

 2. Marzena
  4 sierpnia 2022 @ 15:06

  Cieszę się, że mam te informacje, dzięki czemu mogę wiedzieć, kiedy moje dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole.

  Informacja o gotowości szkolnej jest bardzo ważna dla rodziców. Pomaga rodzicom zdecydować, kiedy wysłać dzieci do szkoły.

 3. Bogdan
  4 sierpnia 2022 @ 15:07

  Jako rodzic małego dziecka, zawsze szukam sposobów, aby lepiej przygotować moje dziecko do szkoły. Ten artykuł dostarczył mi cennych informacji o tym, jak rozpoznać, kiedy moje dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dodaj komentarz