Jak powstają kamienie?

Przedszkolaki w ciągu kolejnego, wakacyjnego, cyklu zajęć zdobywały wiadomości dotyczące wszech otaczających  nas kamieni.

Kamienie zgromadzone stanowiły dla dzieci niezwykłą niespodziankę. Dzieci miały okazję za pomocą swoich zmysłów polisensorycznie analizować materiały zgromadzone za zajęciach. Przedszkolaki określały wygląd, kolor, fakturę i zapach wybranych kamieni.

W trakcie zajęć także dzieci rozwiązywały zagadki tematyczne, dzięki którym utrwalały swoje wiadomości.

Aby pobudzić wyobraźnię najmłodszych wychowawca zaproponował wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem węgla i kredy.

Dużo radości przyniosło również dzieciom samodzielne zbieranie i oglądanie kamieni w czasie popołudniowego spaceru.