Jak przechodzić przez ulicę?

Ten uniwersalny temat jest aktualny o każdej porze roku, jednak w wakcje nabiera on jeszcze wiekszego znaczenia. Dlatego też, szczególnie w młodszych gruach wymaga on szczególnego podkreślenia.

W ramach tematu „Uprzejma ulica” dzieci z grup 2 i 3 latków rozmawiali o zachowaniu się podczas spacerów, a także o tym jak należy zachować się w środkach komunikacji miejskiej. Oglądali kolorowe ilustracje w książce i opisywali różne sytuacje, np. ustąpienie miejsca w autobusie osobie starszej, wrzucanie papierków po cukierkach do kosza na śmieci.

Zajęciom towarzyszyło słuchanie wierszyków –rymowanek na temat zachowania podczas spaceru

i na ulicy. Dużą radośc wśród dzieci wywoływałorównież rozwiązywanie i odgadywanie zagadek suchowych, które to dotyczyły odgłosów z najbliższego otoczenia.