Jak starszaki rozpoczęły drugi miesiąc wakacji?

Od pierwszych dni sierpnia grupa dzieci starszych uczestniczących w zajęciach wakacyjnych rozpoczęła ,,wielką podróż” do najciekawszych miejsc położonych w  Polsce.

Przedszkolaki poznawały ciekawe legendy i historie wybranych miast naszego kraju oraz, z wielkim zainteresowaniem, poznawały kulturę i dialekty występujące na  Kaszubach, Podkarpaciu i Śląsku.

W czasie przedszkolnych podróży dzieci miały  okazje poznać regiony geograficzne Polski nauczyć się odczytywania legend znajdujących się na mapach, jak również poznać różne rodzaje map Polski. Tematyce tej towarzyszyły radosne zabawy ruchowe organizowane w sali jak i w ogródku przedszkolnym. Nie zabrakło również atrakcyjnych prac plastycznych technicznych i konstruktorskich, które to stanowiły dopełnienie treści dydaktycznych przekazywanych przez nauczycieli.

Tematyka podróżowania jest tak rozległa, że w kolejnym tygodniu dzieci kontynuowały temat podróży. Tym razem jednak wychowawcy postanowili wzbogacić wiedzę dzieci o środki transportu, które umożliwiają przemieszczanie się. Przedszkolaki poznawały pojazdy typowe jak i te niezwykle oryginalne.

Omówienie tego tematu zostało rozpoczęte od ,,podróży w czasie”. Dzieci poznały historię powstania pierwszych pojazdów oraz miały okazję obejrzeć ich wygląd dzięki albumom, książką i ilustracją przygotowywanym przez nauczycieli. Zajęcia o tej tematyce skłaniały do zabaw doskonalących spostrzegawczość wzrokową i słuchową takich jak: wyszukiwanie różnic na obrazkach i odgadywanie słyszanych dźwięków.

W trakcie zajęć przedszkolaki miały również okazję poznać mechanizmy budowy wybranych środków transportu, dzięki czemu są w stanie dostrzec różnice w sposobie użytkowania samolotu, samochodu, pociągu czy roweru.

Największą radość jednak przynosiło dzieciom samodzielne konstruowanie pojazdów. Okazuje się, że kreatywność przedszkolaków jest nieoceniona i potrafią oni stworzyć środki transportu z najprostszych i ogólnie dostępnych produktów wtórnych, które wydawać by się mogły zwyczajnie bezużyteczne.

Wszystkie prace i wytwory dzieci wykonane w czasie wakacyjnych zajęć można obejrzeć w salach przedszkolnych.