Skip to content

Jak wygląda zniesienie współwłasności?

Spis treści

Istnieje wiele sposobów na obniżenie składki OC, ale jednym z najpopularniejszych jest wpisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela. Można to zrobić, ponieważ w razie potrzeby istnieje możliwość późniejszego wykreślenia współwłasności samochodu.

Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla młodszych kierowców, którzy nie stworzyli jeszcze historii kredytowej lub nie zgromadzili wystarczającej liczby punktów w swoim rejestrze jazdy. Wpisując starszego członka rodziny jako współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego, można otrzymać pełne zniżki ubezpieczeniowe bez konieczności wykupywania osobnego ubezpieczenia dla siebie.

Kupując samochód jako współwłaściciel, powinieneś mieć świadomość, że będziesz musiał zapłacić od niego podatek. Jeśli sprzedasz samochód, będziesz musiał zapłacić stawkę podatkową w wysokości 1%. Jeśli kupujesz samochód od krewnego w 1. linii (rodzice, małżonek, dzieci), to koszt tego przekazania nie jest w ogóle opodatkowany.

Jeśli dojdzie do zmiany właściciela (np. gdy jeden ze współwłaścicieli umrze), wówczas również można uniknąć płacenia podatku z tego tytułu. Sam wniosek o zniesienie współwłasności samochodu nie jest skomplikowany, a formalności załatwia się dość szybko. Jeśli współwłaściciele mają jasność co do tego, kto jest właścicielem samochodu, to nie ma problemu.

Zniesienie współwłasności samochodu i podatek od niego pojawia się dopiero wtedy, gdy przekazujesz udziały w nieruchomości osobie obcej lub dalszej rodzinie. W takiej sytuacji niestety trzeba rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i zapłacić taki sam podatek jak w przypadku przekazania darowizny. Regulują to odpowiednie przepisy podatkowe.

Oznacza to, że jeśli chcesz przekazać swojemu dziecku lub innemu członkowi rodziny samochód w prezencie, nie spowoduje to żadnych dodatkowych podatków. Jeśli jednak przekażesz udziały w nieruchomości komuś, kto nie należy do Twojego kręgu rodzinnego (lub co gorsza – komuś, kogo nawet nie znasz), wówczas będziesz musiał zapłacić ponad połowę tego, co samochód kosztuje teraz – czyli około 50% od jego wartości w momencie nabycia.

Jeśli uległeś wypadkowi samochodowemu, często pojawia się pytanie, jak znieść współwłasność samochodu w postępowaniu sądowym. Jest to kwestia nieco bardziej skomplikowana, gdyż najpierw trzeba rozstrzygnąć, kto ma prawa do samochodu. Zawsze najbardziej opłacalne jest dojście do porozumienia pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami.

Zasadniczo kwestię tę można rozwiązać na dwa sposoby: albo w drodze porozumienia, albo w drodze orzeczenia sądu. W tym drugim przypadku konieczne jest przeprowadzenie procesu i udowodnienie, że jedna ze stron nie ponosi winy za spowodowanie wypadku. Jeśli jedna z nich ponosiła winę za spowodowanie wypadku, wówczas będzie musiała zapłacić odszkodowanie za wyrządzoną przez siebie szkodę.

Zniesienie współwłasności samochodu może spowodować koszty podatkowe związane z darowizną. Same koszty administracyjne nie są wysokie. Urząd komunikacji, służy poradą odnośnie spraw związanych z tą sprawą, jak również innych związanych z szerokim tematem związanym z transportem.

Przepisy podatkowe często się zmieniają, więc w razie wątpliwości warto udać się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania i tam poprosić o interpretację. Zazwyczaj podatek trzeba będzie zapłacić tak, jakbyś kupował samochód, ale w kwocie równej wartości samochodu, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

3 komentarze

 1. Ilona
  11 lipca 2022 @ 12:27

  Cieszę się, że istnieją takie przepisy regulujące współwłasność, ponieważ może to być bardzo skomplikowana sprawa do poruszania się. Dobrze, że istnieją zabezpieczenia, dzięki którym ludzie o różnych interesach mogą nadal spokojnie i skutecznie realizować swoje plany.

 2. Jan
  11 lipca 2022 @ 12:28

  Myślę, że to dobrze, że istnieją przepisy regulujące współwłasność. Jest to pomocne nie tylko dla osób, które dzielą przestrzeń, ale także dla innych osób, które mogą potrzebować z niej korzystać.

 3. Danuta
  11 lipca 2022 @ 12:29

  To świetnie, że istnieją przepisy regulujące współwłasność.

  Ważne jest, aby wszystkie współwłasności były prawnie udokumentowane, tak aby każdy wiedział, jakie są jego prawa,

Dodaj komentarz