Przedszkole “Promyk”

Kadra

Kadra nauczycielska na rok szkolny 2020/2021

promyk new web dev img separator sunny  - KADRA

Kadrę naszego prywatnego przedszkola tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Każda z nauczycielek ukończyła studia o kierunku przedszkolnym. W celu podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych uczestniczą w kursach pedagogicznych, wzbogacając wiedzę o dodatkowe kierunki studiów podyplomowych.

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola ,,Promyk” to zespół przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki edukacyjne. Celem podstawowym naszych wychowawców jest przygotowanie dziecka do nauki szkolnej i wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego predyspozycjami i możliwościami rozwojowymi.

W procesie dydaktyczno- wychowawczym nasi nauczyciele wskazują dzieciom drogę ku samodzielności starając się wyposażyć dzieci w zespół cech społeczno- emocjonalnych potrzebnych do efektywnej współpracy i współdziałania w grupie i społeczeństwie.

Nadrzędną wartością dla naszej kadry jest zdrowie i życie każdego dziecka. Dokładamy wszelkich starań, aby budować atmosferę przyjazną i bezpieczną w naszej placówce.

Dużo miejsca w procesie dydaktycznym poświęcamy na uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Swoją pasją i doświadczeniem sprawiają, że dzieci z chęcią przychodzą do naszego przedszkola. Ich uśmiechnięte, rozpromienione buźki są tego dowodem. Istotnym elementem funkcjonowania przedszkola „Promyk” jest rzetelna informacja przekazywana od wychowawców dla rodziców o ich pociechach.


Anna  – dyrektor przedszkola, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, właścicielka przedszkola. Pani Anna Kleniewska stworzyła statut przedszkola i jako organ prowadzący zarządza całością przedszkola

Julita  – wychowawca, z-ca dyrektora, nauczyciel posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kreatywnie rozwija inicjatywy pani dyrektor. W pracy z dziećmi jest pełna ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój indywidualnych zdolności każdego dziecka. Pani Julita posiada dodatkowe kwalifikacje: terapeuty pedagogicznego i z zakresu arteterapii

Magda, Julita, Magda, Kinga, Marta – zajmują stanowiska nauczyciela wychowawcy, są młodymi w pełni zaangażowanym nauczycielkami, wykazują wiele innowacyjności w procesie dydaktycznym, czerpią radość z kontaktu z dziećmi.

Ewa – personel pomocniczy. Pani Ewa dba o ład i estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych. Chętnie udziela też pomocy dzieciom w ich codziennych obowiązkach i czynnościach samoobsługowych.

Paulina – magister logopeda. Pani Magda  prowadzi  w naszym przedszkolu logopedyczną terapię grupową (I-V gr.) raz w tygodniu  oraz indywidualne zajęcia logopedyczne.

s. Kinga – Siostra katechetka. Należy do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia z katechezy dla 4, 5 i 6-latków.

Katarzyna – instruktor zajęć muzycznych Yamaha. Zajęcia z panią Kasią to coś więcej niż tylko muzyka. Dzięki edukacji muzycznej przedszkolaki poznają instrumenty perkusyjne i klawiszowe, mają możliwość tworzyć własną orkiestrę, potrafią zaśpiewać w chórze, a także doskonale ćwiczą swój słuch.

Mariusz – instruktor piłki nożnej, gimnastyki korekcyjnej i basenu. Na zajęcia z panem Mariuszem dzieci nie trzeba długo namawiać. Przedszkolaki uwielbiają spędzać aktywnie czas z tym instruktorem.

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white  - KADRA

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.