Kontakt z rówieśnikami i nauka zachowań społecznych

Jedną z głównych zalet naszego prywatnego przedszkola, jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Szczególnie troszczymy się o dobry kontakt z rówieśnikami. 

Dbamy nie tylko o zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka – utrzymanie właściwej higieny czy spożycie zdrowego posiłku – ale także o zaspokojenie jego osobistych potrzeb psychologicznych – poczucie bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, samorealizacji oraz przynależności do grupy.

Właściwie wykształcone poczucie przynależności do grupy.

Właściwie wykształcone poczucie przynależności do grupy jest szczególnie ważne w odniesieniu do przyszłego życia ucznia szkolnego i później dorosłego człowieka. Wszelkie zaburzenia i traumy z wczesnego dzieciństwa mogą znacznie utrudnić późniejsze życie w społeczeństwie oraz sukcesy zawodowe.

Aby zminimalizować stres, jaki może przeżywać dziecko kiedy zaczyna swoją edukację przedszkolną, przez cały rok szkolny, nasze prywatne przedszkole i żłobek prowadzi zajęcia adaptacyjne.

To szczególny czas, kiedy pozwalamy na to, aby dziecko wraz ze swoim opiekunem zaaklimatyzowało się w nowym środowisku. Podczas zajęć adaptacyjnych chcemy aby dziecko poznało nauczycieli oraz wychowawców i polubiło inne dzieci, z którymi później będzie mogło bawić się, uczyć i rozwijać swoje talenty.

Dobry kontakt z rówieśnikami jest podstawą nie tylko do funkcjonowania w grupie.

Umożliwia on też osiągnięcie wyższego poziomu szczęścia oraz samoakceptacji. Współpracując z psychologiem, dbamy o to, aby te relacje między rówieśnikami były jak najbardziej prawidłowe i odpowiadamy na indywidualne potrzeby tych dzieci, którym kontakt z grupą przysparza więcej problemów. Aby jak najlepiej przygotować dziecko do wieku szkolnego i życia dorosłego, wzmacniamy w nich uczucie empatii dla kolegów, chęć dzielenia się oraz przyjmowania – także życzeń, dlatego zawsze obchodzimy uroczyście urodziny naszych podopiecznych. Urodziny to wspaniała okazja, aby wzmocnić relacje między rówieśnikami.

Program edukacyjny naszego przedszkola uwzględnia kształtowanie kontaktu z rówieśnikami zarówno w zabawie, jak i w zajęciach edukacyjnych oraz podczas warsztatów i zajęć dodatkowych.

Wzajemna troska dzieci o siebie i szacunek wpływają na pogodną atmosferę i przyjazne relacje każdego dnia. Uczymy dzieci, że te pozytywne zachowania, a także zwroty grzecznościowe “proszę, dziękuję, przepraszam”, ważne są nie tylko w budynku przedszkolnym, ale też w domu, na spacerze lub w sklepie.

Chociaż nasze przedszkole ma charakter chrześcijański, przekazujemy naszym podopiecznym wzory zachowania moralnego przyjętego ogólnie przez wszystkie wyznania oraz uwzględnionego w Konstytucji.

Co powinno nas zaniepokoić?

Niepokoić mogą wszelkie skrajne zachowania dziecka. Rodzice intuicyjnie wyczują, kiedy widzą, że dziecko czuje się wyjątkowo niekomfortowo w grupie rówieśników.. Jeżeli wszelkie próby samodzielnej adaptacji nie odnoszą skutku, wówczas warto zasięgnąć porady specjalisty w poradni. Niektóre szczególne zachowania mogą być objawem autyzmu lub syndromu Aspargera – wówczas zaleca się podjęcie terapii w specjalistycznym ośrodku.

Pamiętajmy, że tzw. aspołeczne dzieci narażone są na szczególny stres podczas przebywania w grupie, dlatego wymagają specjalistycznego podejścia, ale wcale nie oznacza to, że są one gorsze. Większość wybitnych geniuszy wykazuje cechy aspołeczne. Albert Einstein lub Beethoven byli całkowicie niedostosowani do życia w społeczeństwie, ale mieli właściwe wsparcie i zrozumienie w swoim najbliższym gronie.

Ważne jest to, aby przy poszanowaniu indywidualności charakteru i osobowości dziecka, pomóc mu mimo wszystko dobrze funkcjonować w grupie i jak najbardziej zredukować jego stres.

sport 1024x682 - Kontakt z rówieśnikami i nauka zachowań społecznych