Korektywa w Przedszkolu

Korektywa w Przedszkolu „Promyk” przy ulicy Hynka 4a odbywa się w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna ma na celu realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej  troski o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach  i grach sportowych.

Gimnastyka ma duże znaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ wdraża do wyrobienia nawyku właściwej postawy oraz pomaga w opanowaniu przez dziecko wiedzy na temat jego zdrowia. Głównym celem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego a także niedopuszczenie do wad postawy. Podczas zajęć dzieci wykonują szereg ćwiczeń oddechowych, rozluźniających, rozciągających mięśnie przykurczone, mięśni grzbietu i obręczy barkowej oraz mięśni brzucha.