PODSTAWA PROGRAMOWA – Cele wychowania przedszkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w którym zostały ujęte:

  • cele wychowania przedszkolnego
  • zalecane warunki i sposób realizacji celów
  • zadania nauczycieli

Załącznik jest udostępniony na stronie MEN: ZAŁĄCZNIK.PDF