Projektujemy pacynki – Warsztaty teatralne w przedszkolu

Wtorkowe warsztaty teatralne rozpoczęły się zabawą “Rakieta” integrującą uczestników i motywującą do wspólnego działania. Następnie dzieci doskonaliły spostrzegawczość oraz umiejętność koncentracji uwagi w zabawie “O kim myślę?”. Przedszkolaki wysłuchały również małej inscenizacji “Hipopotam”, która była inspiracją do wykonania przez każdego z uczestników własnej pacynki. To zadanie konstrukcyjno-plastyczne miało na celu rozbudzić w dzieciach umiejętność planowania i twórczego działania. Następnie dzieci dokonały prezentacji pacynek, odegrały również miniscenki w parach.