Przedszkole Promyk

Niepubliczne przedszkole

Przykładowy plan dnia

Zapewniamy dzieciom zajęcia i zabawy, które są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Mając na uwadze plan pracy dydaktycznej dzień w Przedszkolu Promyk wygląda następująco:

1. Zbieramy się i witamy w sali na parterze. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z dziećmi, wspieranie działalności dzieci 7.30 – 8.30.

2. Zabawy integracyjne z dziećmi, muzyczne powitanie wszystkich 8.30 – 9.00

3. Czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, czynności
higieniczne po śniadaniu 9.00 – 9.30:

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego 9.30 – 10.45

5. Czynności higieniczne przygotowujące do wyjścia na plac zabaw 10.45 – 11.00

6. Zabawy na świeżym powietrzu lub wyjście na spacer 11.00 – 11.45

7. Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu 11.45 – 12.00

8. Obiad 12.00 – 12.30

9. Czas po obiedzie 12.30 – 14.45

  • Grupy młodsze : leżakowanie, odpoczynek, relaks
  • Grupy starsze: zajęcia dodatkowe, indywidualne wspieranie edukacyjnej działalności dzieci, zajęcia stolikowe, zabawy integracyjne

10. Kwadrans na bajkę, czynności porządkowe i higieniczne przed podwieczorkiem 14.45 – 15.00

11. Podwieczorek, czynności higieniczne 15.00 – 15.30

11. Zabawy ruchowe, zabawy słowne i ze śpiewem, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań; zabawy na placu zabaw; rozchodzimy się do domów 15.30 – 17.30

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white  - Przykładowy plan dnia

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.