Rozwijanie kreatywności u dzieci

Kiedy warto rozwijać kreatywne myślenie u dzieci? Najlepiej jak najwcześniej, a więc już w przedszkolu. Chociaż tak naprawdę kreatywność u maluszków kształtuje się już od momentu wypracowania odrębnego sposoby myślenia i samodzielnego rozwiązywania pierwszych problemów, które pojawiają się na drodze każdego dnia. Zadaniem rodziców jest jednak w odpowiednim momencie wspomaganie i stymulowanie kreatywnego rozwoju. W przedszkolu niepublicznym w Warszawie w stałym programie znajduje się szereg warsztatów i zajęć, podczas których na pierwszym miejscu stoi właśnie kreatywność dziecka.

Po co rozwijać kreatywność u dzieci?

Wszelkiego rodzaju zajęcia i warsztaty rozwijające swobodne, kreatywne myślenie, wpływają również na szereg umiejętności, kształtujących się od najmłodszych lat, m.in.: pewność siebie, otwartość na świat i ludzi, łatwość w wyrażaniu siebie i swoich opinii oraz zdolność komunikowania się z otoczeniem.

Zajęcia pobudzające kreatywność pozwalają dzieci na samodzielne myślenie oraz twórcze rozwiązywanie problemów. Dziecko rozwija się intelektualnie, ale również emocjonalnie.

Rozwijanie kreatywności – nauka poprzez zabawę

Kreatywne myślenie to szereg różnorodnych procesów intelektualnych zachodzących w umyśle człowieka, na które składają się takie mechanizmy jak m.in. abstrahowanie, kojarzenie, dedykacja, posługiwanie się metaforami czy przetwarzanie zdobytej wiedzy. Podczas zajęć ukierunkowanych na rozwój kreatywności odbywa się stymulowanie wszystkich tych procesów. W ten sposób skutecznie można wspomóc rozwój dziecka w wielu dziedzinach. W końcu kreatywność niezbędna jest nam niejednokrotnie w codziennym życiu.

Kształtowanie kreatywnego myślenia wpływa również na rozwój emocjonalny maluchów, które uczą się współpracy, tolerancji, otwartości. Co więcej, zajęcia tego typu pozwalają dzieciom wychodzić poza utarte schematy myślowe, a to bardzo często bywa niezwykle przydatne podczas rozwiązywania różnorodnych problemów. Dzieciaki uczą się zadawania pytań, kwestionowania oraz przetwarzania posiadanej wiedzy i umiejętności w twórczy sposób.

Bardzo dużą rolę w rozwoju kreatywności spełniają pedagodzy, którzy nie powinny zmuszać dzieci do działania czy wypowiadania się, a jedynie zachęcać je do tego. Dzieci powinny samodzielnie podjąć decyzję, kiedy włączyć się do zabawy. Zajęcia muszą mieć więc charakter otwarty, ponieważ nie ma w nich dobrych i złych odpowiedzi.