Rozwój mowy u dziecka

Rozwój mowy u dziecka przebiega zawsze indywidualnie. Nie muszą nas niepokoić opóźnienia nie większe nić 6 miesięcy. Na rozwój mowy składa się rozumienie znaczenia słów, samodzielność składania wypowiedzi oraz właściwa wymowa głosek.

0-1 r.ż.

 • Komunikacja głównie za pomocą krzyku i śmiechu.
 • Gaworzenie

1 r.ż

 • Pierwsze pojedyncze wyrazy wymawiane niedokładnie: daj – dam – da, tak – ta, nie – ne, mama, tata, dada, baba

2 r.ż.

 • Pojawiają się pierwsze zdania dwuwyrazowe, nadal niedokładnie wymawiane: Nie chcę – Ne ciem. Daj to – Dam to.

3 r.ż.

 • Dziecko buduje zdania 3-4 wyrazowe, z niepoprawną formą gramatyczną: Mama da am. Nie chcę spać – Nie ciem pać.
 • Pod koniec 3 r.ż. dziecko może wyraźnie wymawiać głoski: s, z, c, dz, które wcześniej zastępowały zmiękczenia: ś, ź, ć, dź.
 • Dziecko trzyletnie może być rozumiane nie tylko przez najbliższych, ale też przez dalsze otoczenie.
 • Dziecko skraca wyrazy (może to trwać do 5 r.ż.): Kolano – lano. Szkoła – koła.

4 r.ż.

 • Rozróżnia w zdaniach czas przeszły, teraźniejszy i przyszły.
 • Wymawia głoskę “R” jako: “J” lub “L” (może to trwać do 5 r.ż.)
 • Seplenienie fizjologiczne – zamienia głoski “SZ”, “CZ”, “DŻ” na “S”, “C” i “DZ”
 • W tym wieku dziecko zadaje wiele pytań

5 r.ż.

 • Dziecko może, ale nie musi poprawnie wymawiać “R”
 • Pojawiają się wypowiedzi wielozdaniowe
 • Umie składać zdania w oparciu o przyczynę – skutek
 • Potrafi wyjaśnić swoimi słowami znaczenie różnych pojęć
 • Zauważa błędy w wymowie rówieśników i dorosłych

6 r.ż.

 • W tym wieku dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski
 • Umie dzielić słowa na sylaby
 • Tworzy rymy
 • Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym

Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości w rozwoju mowy są:

 • nieprawidłowości neurorozwojowe
 • wada słuchu
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • wada zgryzu
 • nieprawidłowa długość wędzidełka językowego
 • ssanie kciuka
 • krzywa przegroda nosowa
 • przerost migdałków
 • nieśmiałość

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy Twojego dziecka, skonsultuj się z logopedą i laryngologiem.

W naszym przedszkolu, Specjalista Logopeda prowadzi logopedyczną terapię grupową raz w tygodniu oraz indywidualne zajęcia logopedyczne.

 

język 1024x634 - Rozwój mowy u dziecka