Troszczymy się o rozwój i zdrowie dziecka. cz 2

Zdrowie przedszkolaka jest na pierwszym miejscu. Poza troską o zdrowie, zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka oraz na jego edukację.

Plan zajęć i metody dydaktyczne stosowane w naszym przedszkolu pozwalają na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci. Starannie opracowany zestaw zajęć podstawowych i dodatkowych daje możliwości kształtowania motoryki dużej i małej. Współpraca z logopedą sprawia, że wspieramy także rozwój mowy, wcześnie diagnozujemy ewentualne nieprawidłowości, co umożliwia szybsze podjęcie stosownych ćwiczeń.

Jeżeli zapytamy nauczycieli klas pierwszych szkoły podstawowej, co najbardziej utrudnia edukację dzieciom na tym etapie, najczęściej otrzymamy odpowiedź: wady wymowy i brak samodzielności (np. podczas zakładania butów i przebieranie się na zajęcia wychowania fizycznego).

Rozwój fizyczny

W naszym przedszkolu staramy się jak najlepiej przygotować dzieci do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, jakim jest pierwsza klasa szkoły podstawowej. W pakiecie zajęć znaleźć można m.in.: zajęcia na basenie, korektywę, warsztaty ceramiczne, plastyczne i kulinarne, a także taniec i zajęcia teatralne.  Podczas tych zajęć dziecko zdobywa nie tylko wiedzę, ale także umiejętności praktyczne z danej dziedziny. Zajęcia w małych grupach pozwalają na dokładną obserwację i analizę prowadzonych podczas warsztatów ćwiczeń i doświadczeń. Jest to sposobność do doskonalenia nabytych umiejętności, a także do poznawania nowych technik. 

 

Rozwój psychiczny

Prywatne przedszkole jest miejscem, które daje optymalne warunki rozwoju psychicznego małego dziecka. Grupy przedszkolne nie są przepełnione, a wykwalifikowana kadra ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Olbrzymią wagę mają tutaj zajęcia adaptacyjne, które dla Państwa wygody prowadzimy przez cały rok szkolny. Podczas zajęć adaptacyjnych, dziecko ma okazję do tego, aby zaprzyjaźnić się z nowym otoczeniem w towarzystwie znanych mu bliskich osób. Nasza wykwalifikowana kadra zwraca szczególną uwagę na rozwój psychiczny każdego dziecka. Pozostajemy w stałym dialogu z rodzicami i opiekunami dzieci i jesteśmy gotowi udzielać wszelkiej pomocy w razie jakichkolwiek problemów z jakimi się Państwa dziecko spotyka. 

Edukacja

Edukacja w wieku przedszkolnym jest bardzo intensywna. To właśnie teraz dzieci mają największy potencjał. Nasze przedszkole jest o profilu muzyczno-językowym. To zapewnia najlepsze warunki do rozwoju szczególnie dla dzieci z rodzin dwujęzycznych. Edukacja w naszym przedszkolu przebiega w sposób naturalny, podczas zabaw i zajęć. Mając indywidualne podejście do każdego dziecka, możemy zauważyć szczególne talenty i predyspozycje, co ułatwi rodzicom decyzję co do dalszego etapu edukacji. Już w przedszkolu można określić, czy dziecko ma umysł ścisły, czy jest humanistą, jaki instrument będzie mu najbardziej odpowiadał, jeśli wybierze na dalszym etapie edukacji szkołę muzyczną. Określamy także stopień rozwinięcia poczucia rytmu oraz predyspozycje fizyczne, które ułatwią rozwój konkretnego talentu. 

Warsztaty organizowane w naszym przedszkolu przykładają dużą wagę do zajęć praktycznych. Technikę, fizykę, biologię i przyrodę, dzieci mogą poznawać za pomocą przeprowadzanych doświadczeń. Te doświadczenia pozwalają poznać i trwale zapamiętać poznawane zasady działające w naszym świecie. Ponadto doświadczenia pobudzają ciekawość dzieci oraz rozwijają ich kreatywność, a to jest podstawą rozwoju.