Warsztaty plastyczne : “Przebiśniegi”

Dzieci z  Niepublicznego Przedszkola “Promyk” w Warszawie podczas warsztatów plastycznych wykonały obrazki przedstawiające rozkwitające przebiśniegi. Wiosenne kompozycje powstawały podczas dwóch kolejnych spotkań warsztatowych. Do ich wykonania przedszkolaki użyły kolorowego papieru  i … kaszy gryczanej.

2015 03 10 0131 225x300 - Warsztaty plastyczne :                                                                                               2015 03 10 073 225x300 - Warsztaty plastyczne :

2015 03 10 0332 225x300 - Warsztaty plastyczne :                                                                                               2015 03 10 078 225x300 - Warsztaty plastyczne :

2015 03 10 0401 225x300 - Warsztaty plastyczne :                                                                                              2015 03 10 079 225x300 - Warsztaty plastyczne :

 

2015 03 10 058 300x225 - Warsztaty plastyczne :                                                                     2015 03 10 126 225x300 - Warsztaty plastyczne :