Warsztaty podróżnicze: “Afrykańskie plemiona”

Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola “Promyk” podczas czwartkowych warsztatów podróżniczych rozmawiały o jego położeniu, ukształtowaniu terenu i zamieszkującej go ludności. Wysłuchały opowiadania o sposobie życia  oraz  zwyczajach trzech wybranych plemion afrykańskich :  Pigmejów   z dorzecza Konga, Masajów z pogranicza  Kenii i Tanzanii oraz Tauregów , jednego z najbardziej tajemniczych ludów Sahary i przyległych od południa ziem Sahelu.

2015 03 10 0091 225x300 - Warsztaty podróżnicze:                                                                                               2015 03 10 0411 225x300 - Warsztaty podróżnicze:

2015 03 10 0121 225x300 - Warsztaty podróżnicze:                                                                                               2015 03 10 044 225x300 - Warsztaty podróżnicze:

2015 03 10 0221 225x300 - Warsztaty podróżnicze:                                                                                               2015 03 10 0551 225x300 - Warsztaty podróżnicze:

2015 03 10 0333 300x225 - Warsztaty podróżnicze:                                             2015 03 10 0622 300x225 - Warsztaty podróżnicze:

                                                                                     2015 03 10 067 225x300 - Warsztaty podróżnicze: