Warsztaty podróżnicze: “Afrykańskie plemiona”

Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola “Promyk” podczas czwartkowych warsztatów podróżniczych rozmawiały o jego położeniu, ukształtowaniu terenu i zamieszkującej go ludności. Wysłuchały opowiadania o sposobie życia  oraz  zwyczajach trzech wybranych plemion afrykańskich :  Pigmejów   z dorzecza Konga, Masajów z pogranicza  Kenii i Tanzanii oraz Tauregów , jednego z najbardziej tajemniczych ludów Sahary i przyległych od południa ziem Sahelu.

2015-03-10 009                                                                                              2015-03-10 041

2015-03-10 012                                                                                              2015-03-10 044

2015-03-10 022                                                                                              2015-03-10 055

2015-03-10 033                                            2015-03-10 062

                                                                                     2015-03-10 067