Zajęcia dla dzieci w żłobku

Każde dziecko uczęszczające do żłobka ma swój harmonogram dnia. Istnieją jednak pewne wspólne punkty, które wyznaczają maluchowi codzienny rytm. Mowa o posiłkach, zabiegach higieniczno-pielęgnacyjnych, drzemkach, spacerach, jak również zajęciach oraz zabawach. Każda z tych aktywności przyczynia się do prawidłowego rozwoju małego człowieka. Dzisiaj przyglądamy się zajęciom, które żłobki przygotowują dla milusińskich.

Czym są podstawowe zajęcia dla dzieci ze żłobka?

W ramach codziennych zajęć, najmłodszym organizowane są zajęcia, których celem jest rozwój konkretnych funkcji. Są one najczęściej dostosowywane do wieku brzdąca, pory roku czy okazjonalnych świąt. Wychowawcy i opiekunowie grup w żłóbku zapraszają maluchy m.in. do udziału w zajęciach:

  • dydaktycznych, obejmujących poznawanie roślin i zwierząt, nazywanie przedmiotów, naukę wierszyków i piosenek, a także czytanie bajek. Zadaniem tej aktywności jest dostarczenie dziecku wiedzy na temat otaczającej go rzeczywistości
  • umuzykalniających, podczas których maluchy śpiewają, grają na instrumentach, tańczą, ale także słuchają muzyki, przez co uwrażliwiają się na rytm, melodię i harmonię
  • ruchowych, poprawiające motorykę najmłodszych
  • plastycznych, podczas których dzieci poprawiają swoje zdolności manualne, ale trenują także przestrzenną wyobraźnię.

Placówki oferują także zajęcia językowe, zabawy i zajęcia logopedyczne, jak również zabawy edukacyjno-wychowacze, prowadzone wg metod polecanych przez ośrodki i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i animacją społeczno-kulturalną. W żłobkach odbywają się ponadto spotkania z psychologiem, który pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną maluchów i rozwija ich kompetencje miękkie.

Dodatkowe zajęcia dla maluchów
Oferta zajęć w żłobku nie ogranicza się do podstawowych aktywności. Placówki często organizują również dodatkowe aktywności, podlegające odrębnym opłatom. Są one często prowadzone przez zewnętrzne firmy i mają miejsce kilka razy w tygodniu. Mowa o takich propozycjach jak dodatkowe zajęcia z języka obcego, taniec, czy sensoplastyka dla dzieci.