Zajęcia w grupie ,,Biedronki”: ,,Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele”.

Dzieci z grupy „Biedronki” z  niepublicznego przedszkola w Warszawie realizowały krąg tematyczny: „Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele”. W ramach zajęć dzieci oglądały , rozpoznawały i nazywały okazy różnych owoców z sadu. Porównywały kształty, wielkości, kolory i smaki. Uczestniczyły w zabawie: „Co kryje się w środku”?  Zaglądały do wnętrza  owoców i porównywały pestki. Brały udział w zabawie muzyczno-ruchowej : „W sadzie”. Rozwiązywały zadania z podręczników, utrwalając umiejętność rozpoznawania i nazywania owoców i drzew owocowych z sadu.

2014 09 03 0023 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki

2014 09 03 0063 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                   2014 09 03 0081 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 0091 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                   2014 09 03 0122 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 0221 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                             2014 09 03 0231 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 025 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                                          2014 09 03 0261 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki   2014 09 03 028 300x242 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                          2014 09 03 030 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 0332 213x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                       2014 09 03 038 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 039 300x239 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                   2014 09 03 041 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki 2014 09 03 042 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki                                                                                                          2014 09 03 043 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki

2014 09 03 0051 225x300 - Zajęcia w grupie ,,Biedronki