Zajęcia w grupie ,,Misiów”: Ziemia bliska i daleka

W ramach kręgu tematycznego : „Ziemia bliska i daleka” dzieci z grupy „Misie” wraz z wychowawczynią zrealizowały temat : „Polska- moja ojczyzna”. Podczas ćwiczenia : „Wędrówka po polskich regionach” dzieci z niepublicznego przedszkola w dzielnicy Włochy uczyły się dostrzegać charakterystyczne elementy krajobrazu. Wskazywały na mapie góry, jeziora, niziny, morze. Dowiedziały się , gdzie w Polsce wydobywa się bogactwa naturalne, takie jak węgiel, kreda i sól. Nauczyły się rozpoznawać symbole narodowe. Poznały piosenkę pod tytułem: „Ziemia –planeta cała”. Podczas zabawy badawczej : „Skarby wokół nas” poznawały rodzaje, właściwości i funkcje liści, szyszek, kasztanów i żołędzi. W ramach zabawy matematycznej przeliczały kasztany i żołędzie ,klasyfikowały i porównywały liczebności zbiorów.

2014-09-03 006                                                                                   2014-09-03 007 2014-09-03 019                                                                                   2014-09-03 033 2014-09-03 048                                                                                   2014-09-03 057 2014-09-03 016