Zajęcia w grupie ,,Pszczółek”: ,,Pomagamy ptakom przetrwać zimę”.

We wtorek dzieci z grupy „Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Warszawie omawiały temat: „Pomagamy ptakom przetrwać zimę.” W ramach zajęć dzieci dowiedziały się, jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów ,a jakie pozostają z nami przez zimę. Nauczyły się rozpoznawać i nazywać wybrane gatunki ptaków, takie jak: sikorka, gil, wrona, gawron czy wróbel. Wspólnie zastanawiały się ,w jaki sposób możemy pomóc ptakom przetrwać zimę? Dowiedziały się , jak wyglądają karmniki i czym żywią się wybrane gatunki ptaków. Ćwiczyły umiejętności matematyczne w ramach cgjackets.ca
zadania: „Ile jest ptaszków w karmniku?” Bawiły się  w zabawę ruchowo- naśladowczą : „Ptaszki.” Tego dnia wykonały również pracę plastyczną pt. „Ptaszek w karmniku.” Do jej wykonania użyły kolorowego papieru ,plasteliny , bibuły, kredek i ziarenek.Canada Goose Jackets Toronto

2014-12-30 004                                                                     2014-12-30 006 2014-12-30 007                                                                     2014-12-30 012 2014-12-30 025

2014-12-30 027                                                                                                                       2014-12-30 029