Zajęcia w grupie ,,Rybki”

2014 08 27 051 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

2014 08 27 050 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

2014 08 27 031 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

2014 08 27 035 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

2014 08 27 046 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

2014 08 27 048 300x225 - Zajęcia w grupie ,,Rybki

Dzieci z grupy „Rybki” z prywatnego żłobka w dzielnicy Włochy w ramach tematu „Nasze znaczki” doskonaliły umiejętność rozpoznawania swoich indywidualnych znaczków na krzesełkach i w łazience. W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały zagadki obrazkowe. Odgadywały do kogo należy pokazywany przez nauczycielkę znaczek. Nazywały zwierzęta, które widniały na ilustracjach. Bawiły się w zabawę muzyczno-ruchową „Zwierzęta ze znaczków”. Na zakończenie zajęć zajęć dzieci z grupy „Rybki” wykonały prace plastyczne pt. „Mój znaczek”. Powstały niezwykle barwne prace, które nauczycielki powiesiły na tablicy, tak aby wszystkie dzieci i rodzice z naszego niepublicznego przedszkola w dzielnicy Włochy mogli podziwiać.