Formularz rekrutacyjny

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!
Zajęcia adaptacyjne prowadzimy przez cały rok.

Informacje o dziecku

separator

Rok szkolny

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Informacje o rodzicach lub opiekunach prawnych

W przypadku gdy dziecko posiada tylko jednego opiekuna prawnego,
proszę wprowadzić dane jednej osoby.

promyk_new_web-dev_img_separator_sunny_

Dane matki

Dane ojca

Dodatkowe informacje