Formularz rekrutacyjny

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!
Zajęcia adaptacyjne prowadzimy przez cały rok.

Informacje o dziecku

promyk new web dev img separator sunny  - ZAPISY

Rok szkolny

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Informacje o rodzicach lub opiekunach prawnych

W przypadku gdy dziecko posiada tylko jednego opiekuna prawnego,
proszę wprowadzić dane jednej osoby.

promyk new web dev img separator sunny  - ZAPISY

Dane matki

Dane ojca

Dodatkowe informacje

[recaptcha]