Skip to content

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ważne informacje

Spis treści

Jeśli jesteś płatnikiem, tzn. Twoja firma figuruje jako płatnik w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS, KSI ZUS, otrzymasz zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek. Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana jako płatnik w KSI ZUS, otrzymasz zaświadczenie, że Twoja firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek w KSI ZUS.

Usługę można wykonać online, klikając przycisk Apply Online (Złóż wniosek online). Można również złożyć wniosek w formie papierowej w dowolnym biurze ZUS.

Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć najbliższe biuro ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS w formie papierowej, możesz skorzystać z formularza: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne. Możesz określić, w jaki sposób chcesz odebrać zaświadczenie – np. nawet jeśli wyślesz wniosek pocztą do wybranego oddziału ZUS, możesz odebrać zaświadczenie elektronicznie ze swojego konta na platformie PUE ZUS.

Jeśli składasz wniosek w imieniu innej osoby lub chcesz upoważnić kogoś do odbioru certyfikatu – dołącz do wniosku formularz pełnomocnictwa. Powinien on zostać przygotowany przez ZUS i nosi nazwę PEL (Pełnomocnictwo).

Wniosek można złożyć online, korzystając z przycisku Złóż wniosek online. Aby skorzystać z usługi online, musisz zalogować się na Biznes.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego lub e-podpisu. Wniosek podpiszesz za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego e-podpisu z wykorzystaniem platformy epuap zus.

Wniosek będziesz mógł złożyć elektronicznie, podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdzi, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że jesteś upoważniony do jego złożenia w imieniu własnym lub swojej organizacji.

Na podstawie danych z Twojego konta urząd sprawdzi, czy nie masz żadnych długów. Jeśli na Twoim koncie nie ma żadnych długów – otrzymasz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na:

– ubezpieczenie społeczne

– ubezpieczenie zdrowotne

– Fundusz Pracy

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– Fundusz Emerytur Pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda Ci zaświadczenie o historii zatrudnienia w formie wskazanej przez Ciebie we wniosku. Zostanie ono poświadczone kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej.

Jeżeli zażądasz, aby zaświadczenie zostało dostarczone Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi osobiście w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zostanie Ci ono wydane na miejscu. Jeśli wybierzesz certyfikat elektroniczny, zostanie on dostarczony na Twój adres e-mail w formie dokumentu elektronicznego, z możliwością jego wydrukowania i zapisania na dysku, w formacie xml.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia nie zalegasz ze składkami.

Otrzymasz je bezpłatnie. Jeśli nie masz żadnych zastrzeżeń w tej sprawie, otrzymasz je od razu.

Jeśli urząd odmówi wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, otrzymasz decyzję. Od tej decyzji możesz się odwołać do sądu rejonowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania – zgodnie z instrukcją zawartą w decyzji.

3 komentarze

 1. Ela
  9 czerwca 2022 @ 10:09

  Cieszę się, że są takie informacje i nie mam już wątpliwości, że zalegam ze składkami ZUS.

  W rzeczywistości bałam się, że będę musiała zapłacić dużo pieniędzy, ponieważ nie wiedziałam, co robić.

 2. Franek
  9 czerwca 2022 @ 10:10

  Bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się o tej informacji. Martwiłem się, że zbyt długo wpłacałem składki na ubezpieczenie społeczne, nie otrzymując świadczeń.

 3. Jarek
  9 czerwca 2022 @ 10:11

  Jestem pracownikiem firmy, która ma ustalony plan emerytalny, ale firma nie wpłaca do niego składek, więc muszę płacić własne składki, aby wyrównać ten deficyt.

  Ponieważ nie mam środków na opłacenie składek emerytalnych w wystarczającej wysokości, obawiam się zalegania ze składkami na ubezpieczenie społeczne i konieczności zapłacenia kary lub nawet odebrania mi świadczeń.

Dodaj komentarz