“Ptaszki św. Franciszka”

Prywatny żłobek „Ptaszki św. Franciszka” w Warszawie

Najistotniejsze atuty
Żłobka Ptaszki św. Franciszka

promyk new web dev img separator sunny - ŻŁOBEK

W naszym przedszkolu prowadzimy także niepubliczny żłobek, wpisany do rejestru żłobków jako Żłobek nr 241/Z/2015. Grupa żłobkowa jest integralną częścią naszej placówki i również dla niej mamy przygotowaną bardzo atrakcyjną ofertę zajęć. Przedszkole “Promyk” wraz ze Żłobkiem “Ptaszki” należy do najlepszych placówek w mieście.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu grup dwulatków, pozwoliło nam zdobyć odpowiednią wiedzę, dzięki czemu zdecydowaliśmy się na rozszerzenie oferty naszego prywatnego żłobka i stworzenie również grupy dzieci jednorocznych.

Autorski program dydaktyczno-wychowawczy w grupach żłobkowych jest realizowany poprzez:

 • Zabawy tematyczne – wspierające wszechstronny rozwój dziecka i poznawanie otaczającego świata,
 • Stymulację rozwoju mowy (zabawy logopedyczne, wierszyki, wyliczanki, piosenki),
 • Zabawy ruchowe – doskonalące koordynację ruchową dzieci,
 • Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, plastyczne, integracyjne,
 • Gimnastykę ogólnorozwojową – prowadzona przez instruktora AWF,
 • Poznawanie przyrody,
 • Zajęcia umuzykalniające- na podstawie programu Yamaha ,,Szkraby i muzyka”,
 • Zabawy z językiem angielskim- dzieci mają codzienny kontakt z językiem z zachowaniem metody TPR (total, physical, response),
 • Pedagogika zabawy wg Klanzy, Elementy pedagogiki Marii Montessorii,
 • Stymulowanie wrażliwości sensorycznej (elementy SI),
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych (rytmy, klasyfikacja, orientacja przestrzenna),
 • Spotkania biblijne,
 • Udział w przedstawieniach teatralnych,
 • Organizowanie i udział w spotkaniach integracyjnych(pikniki i spotkania świąteczne),
 • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu (spacer, zabawy w ogródku przedszkolnym).

Dlaczego żłobek niepubliczny?

promyk new web dev img separator sunny - ŻŁOBEK

Nasi podopieczni mają możliwość korzystania z różnorodnych zajęć, w tym z sali muzycznej szkoły Yamaha, sali gimnastycznej, a także przedszkolnego placu zabaw. Regularnie zabieramy dzieci na spacery – w zależności od wieku i możliwości dziecka mogą się one odbywać zarówno w wózeczku, jak i za rączkę. Wszystkie dzieci chodzące do naszego prywatnego żłobka otaczamy bardzo troskliwą opieką, zapewniając harmonijny rozwój poprzez wszechstronne i zróżnicowane działania wychowawczo-pedagogiczne. W bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze wpieramy rozwój psychofizyczny dzieci oferując im bardzo szeroką gamę zajęć, które są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Prowadzimy również stałą współpracę ze specjalistami, takimi jak logopeda i psycholog. Prywatne żłobki w Warszawie oferują swoim podopiecznym mnóstwo atrakcji i zajęć, żadne jednak nie mają tak bogatej i zróżnicowanej oferty, jak nasz żłobek przy przedszkolu „Promyk”. Dla wszystkich rodziców, którzy są zainteresowani pobytem swojego dziecka w naszym niepublicznym przedszkolu wprowadziliśmy bardzo atrakcyjną cenowo ofertę posiłków – sprawdźcie nasz cennik i przekonajcie się sami!

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white - ŻŁOBEK

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.