KADRA

Magda, Kamila, Zuzanna, Paulina – zespół o szerokich kwalifikacjach zawodowych

Mamy w kadrze żłobka także logopedę i współpracujemy z psychologiem. Panie wykazują duże zaangażowanie w proces wychowawczy i wspierają wszechstronny rozwój dzieci.