Skip to content

Szczególna grupa zawodowa emerytów dostanie dodatkowe 200 złotych do emerytury co miesiąc

Spis treści

Seniorzy mogą liczyć na wiele świadczeń. Waloryzacji uległy 13. i 14. emerytury, niektórzy z nich mogą też pobierać 500 plus dla seniorów. Są to świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak ZUS to nie wszystko, bo seniorzy mają szansę na jeszcze jedno świadczenie. Mogą co miesiąc powiększyć swoją emeryturę o dodatkowe 200 zł. Nie wszyscy mogą z tego skorzystać.

Do 2022 roku 200 zł do emerytury co miesiąc otrzymywali seniorzy, którzy:

 – przepracowali minimum 25 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej,

 – osiągnęli wiek emerytalny,

 – przynajmniej raz w roku wyjeżdżali do akcji ratowniczej.

W 2022 r. zmieniły się warunki i poszerzyła się grupa świadczeniobiorców. Teraz możesz otrzymać te pieniądze, jeśli masz co najmniej 20 lat służby w jednej lub kilku Ochotniczych Strażach Pożarnych. Jeśli jesteś już na emeryturze i masz za sobą 20 lat służby w jednej lub kilku Ochotniczych Strażach Pożarnych, to masz możliwość podwyższenia emerytury o 200 zł miesięcznie do 2022 roku (kiedy to zostanie ona zastąpiona innymi świadczeniami).

Jeśli jesteś strażaczką OSP i chcesz, aby wypłacano Ci świadczenia emerytalne, musisz złożyć wniosek. Wniosek ten należy złożyć do komendanta miejskiego lub powiatowego straży pożarnej. Konieczne jest również zaświadczenie, że pieniądze są należne:

1) Wypełnij wniosek z klauzulą RODO,

2) Znajdź trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskodawcy w akcjach ratowniczych, przy czym jednym z nich musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym administrację samorządową,

(3) Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności zeznań świadków,

4) Udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej z wnioskiem i oryginałami oświadczeń.

Czytaj więcej: https://urzad.info.pl

5 komentarzy

 1. Wacek
  17 maja 2022 @ 13:31

  Jest to oczywiście jawna dyskryminacja pozostałych grup zawodowych. Wszyscy w tym urzędzie jesteśmy profesjonalistami i wszyscy zasługujemy na takie same świadczenia jak inni. Ja również chcę otrzymać dodatkowe pieniądze, ponieważ ciężko pracowałem przez 40 lat.

 2. Tymon
  17 maja 2022 @ 13:33

  Ciężko pracowałem dla tej firmy i zasługuję na nagrodę za moje oddanie i lojalność.

 3. Kasia
  17 maja 2022 @ 13:34

  Wszyscy w tej firmie jesteśmy profesjonalistami i ciężko pracowaliśmy na swoje stanowiska. Premiowanie jednej grupy pracowników kosztem drugiej tylko dlatego, że pracują tu dłużej, nie jest ani sprawiedliwe, ani słuszne.

  Chciałabym prosić o ponowne rozważenie tego modelu wynagradzania i upewnienie się, że traktuje on wszystkich pracowników jednakowo.

 4. Ala
  17 maja 2022 @ 13:37

  Moi współpracownicy, którzy nie są profesjonalistami w swojej dziedzinie, otrzymują wyższe wynagrodzenie niż ja, mimo że nie mają takiego samego poziomu wykształcenia jak ja ani doświadczenia w swojej dziedzinie.

 5. Wiesio
  17 maja 2022 @ 13:39

  Popieram grupy zawodowe, które szukają dodatkowych pieniędzy, ponieważ ciężko pracowały.

Dodaj komentarz